470 000, eli 5.2 % Ruotsin väestöstä

Meitä on monta, vi är många. 470 000 personer talar och förstår finska och tornedalsfinska. Hur stor är den motsvarande finlandssvenska minoriteten, och hur ser fördelningen av status/rättigheter ut i en jämförelse mellan de två länderna?