Ummikko i Meänmaa

Jag dricker inte för att berusa mig
Jag tycker om mitt vita bröd
Du kan höra att jag inte kommer härifrån
Jag är ummikko i Meänmaa

Se här spatserar jag på gatan fram
Av finskan förstår jag ej ett ord
och dom talar ju det överallt
Jag är ummikko i Meänmaa

Who’o jag är en ummikko
jag är en laglig ummikko
jag är ummikko i Meänmaa
Who’o jag är en ummikko
jag är en laglig ummikko
tala svenska så jag förstår

Jag tar aldrig seden dit jag kommer nej
är det nån som talar svenska här så säg
jag för mig alltid väldigt tanklöst fram
nonchalant avfärdar jag ditt arv

Who’o jag är en ummikko
jag är en laglig ummikko
jag är en ummikko i Meänmaa
Who’o jag är en ummikko
jag är en laglig ummikko
tala svenska så jag förstår

Anspråkslös och blygsamhet är inte mina epitet
jag är världens nav och referens
Välvilja och klarsynthet är sällsynt och i synnerhet
då jag ser på undersåtar i mitt land

Riksvapnets sköld gör mig till riktig man
den ger mig rätt att trycka ner
Minoriteteter, ignoreras då det går
Ridderligt och hövligt men bestämt

Jag tar inte seden dit jag kommer nej
är det nån som talar svenska här så säg
jag för mig alltid väldigt tanklöst fram
nonchalant avfärdar jag ditt arv

Who’o jag är en ummikko
jag är en laglig ummikko
jag är en ummikko i Meänmaa
Who’o jag är en ummikko
jag är en laglig ummiko
tala svenska så jag förstår