Vad händer med mediet och händer det alls?

Håller något på att hända eller inte? Kommer tidningar att finnas? Tidningarnas och böckernas fördelar är de samma som deras tillkortakommanden jämfört med de elektroniska medierna. Begränsningen och avgränsningen.

Koncentrationen på ett område, ett intresseområde osv är en begränsning som samtidigt upplevs som ett friskhetstecken i det elektromediala skvalet med få avgränsningar och referenser.

Men samtidigt urholkas tidningsmediets mediatäckning t ex varje gång någon överväger en insändare i den lokala blaskan, men “skriver av sig” på en blogg istället, och hoppas på att någon läser det, vilket någon säkert gör, men täckningen är definitivt inte den samma eller den avsedda. Varken demografiskt eller geografiskt.