Jag orkar inte

skriva insändare till Happisbladet om att jag inte tycker om förslaget att använda järnvägsbron som gc-bro über till Finland. Den har ett sämre läge. En bro över till Parasniemi skulle vara central vilket jag ser som huvudsaken. Och broar förskönar, så det så. Vad vore Paris utan alla sina broar t ex? Just det just det och så det så.