Archive for October, 2010

Schubertin “Terve Marja!” omala kielelä, ja laulettavana.

Sunday, October 24th, 2010

Terve Marja!
Armolinen olet sie.
Marja armoa on täynä.
Marja täynä armoa on.
Tervehys, Herra on
sinun kanssasti.
Sie siunattu muitten naisten joukosta
ja pyhitetty –
pyhitetty kohtusti hetelmä olkhoon,
meän Jeesus.
Terve Marja!

Pyhä Marja,
äiti Jumalan.
Rukkoile meän syntisten puolesta.
Rukkoile meän puolesta.
Rukkoile meän syntisten puolesta nyt
ja sitte ko meän on aika kuola.
Sitte ko aika kuola oon,
sitte ko meän on aika kuola,
ko maalinen vaelus ohi on.
Terve Marja!